Italie I - Rome, Nu en Vroeger

Bedrijven (1)


Personen (1)

SamenstellingP Rijpma

Productiecode:21
Aantal slides:36
Genre:Aardrijkskunde, Geschiedenis
Filmsoort:Zwart/Wit
Afbeeldingen:Foto's, Tekeningen
Jaar uitgegeven:
Serie:
Status:

Met dank aan Dolf voor het beschikbaar stellen van deze filmstrook.