Religie

Filmstroken (42)

NaamSubtitelProductiecode
Aankondiging tot de Vlucht naar Egypte613
Abraham, lsaäk en Jakob603
Ballingschap en Herstel611
Bergrede, De617
Bijbel in Beeld 18, DeWonderen618
Bijbel in Beeld 19, DeOnderwijs aan Apostelen en Leerlingen619
Bijbel in Beeld 20, DeIntocht en Laatste Avondmaal620
Bijbel in Beeld 21, DeHet Lijden van Jesus: De Olijfhof - Einde van Judas621
Bijbel in Beeld 22, DeHet Lijden van Jesus: De Gevangenneming622
Bijbel in Beeld 23, DeHet Lijden van Jesus: Golgota623
Bijbel in Beeld 24, DeVerrijzenis624
Christendom Breidt Zich Uit, Het628
De Israëlieten in Egypte605
De Tocht naar het Beloofde Land606
Einde van de Koninkrijken Israël en Juda610
Godsdienst der Germanen30
Islam, ook in Nederland, De852
Jeugd van Jesus, tot de Verzoeking in de Woestijn614
Jezus' Geboorte en Jeugd I53
Johannes de Doper615
Jonge Christendom in Gevaar ± 700, Het32
Jonge Kerk van Jerusalem, De625
Joodse Feesten en Gebruiken112
Josef604
Josuë, de Rechters607
Kaïn en Abel, Zondvloed, Toren van Babel602
Kaj MunkDominee, dichter, martelaar28
Kerstvertelling, Een93
Openbare Leven van Jesus, Het616
Paulus predikt in Griekenland629
Paulus' Gevaarvolle Reis naar Rome632
Paulus' Zorg voor vele Kerken630
Paulus, Man van twee Beschavingen631
Prediking en Vervolging. Saulus wordt Paulus627
Samuël tot de Dood van Saül608
Schepping, Zondeval en Belofte601
Schoenmaker Martijn212
Stefanus, de Eerste Martelaar626
Van David tot Elias609
Vergelijkingen612
Wereldgodsdiensten: De Islam716
Wereldgodsdiensten: Het Joodse Geloof717